25 zł - zezwolenie na dzień

 

obowiązuje od godz. 6:00 do 18:00

 

50 zł - zezwolenie dobowe.

CENNIK

1.

Z chwilą kupienia biletu wstępu na łowisko wędkarz zgadza się przestrzegać punktów obowiązującego regulaminu.

2.

Każdy wędkarz zobowiązany jest do zachowania na stanowisku zajmowanym przez niego bezwzględnego porządku. W razie przyjazdu osób towarzyszących należy zgłosić ten fakt właścicielowi.

3.

Zabrania się wrzucania do wody: petów, szkła, wszelkiego rodzaju śmieci, itp. oraz picia alkoholu.

4.

Zejście ze stanowiska po zakończeniu łowienia należy zgłosić osobiście lub telefonicznie właścicielowi łowiska.

5.

Właściciel łowiska ma prawo do kontroli bagaży i samochodu każdego wędkarza w celu zapobieganiu nielegalnego wywożenia ryb.

6.

Zajmowanie stanowiska i wędkowanie powinno odbywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym wędkującym.

7.

Karpiarze zobowiązani są do posiadania maty karpiowej, odpowiedniego podbieraka, środka do dezynfekcji ran, specjalistycznego worka karpiowego do przetrzymywania karpi, oraz żyłki o grubości nie mniejszej niż 0,30 mm.

ZAKAZ UŻYWANIA PLECIONKI oraz NĘCENIA ORZECHEM TYGRYSIM !

8.

Dozwolone jest wywożenie zestawów oraz nęcenie ze środków pływających.

9.

Dozwolone jest przetrzymywanie karpi złowionych w nocy w worku karpiowym wyłącznie do świtu. Jedna ryba na jeden worek. Nie wolno przetrzymywać w worku amura.  Amur powinien zostać jak najszybciej wypuszczony z powrotem do wody.

10.

Wędkowanie dozwolone jest jest tylko z własnego stanowiska oraz możliwie w linii prostej.

11.

Obowiązuje zakaz łowienia ryb z środka pływającego.

12.

Karpie, amury, jesiotry muszą być bezwzględnie wypuszczone z powrotem do wody. W jak najbardziej bezpieczny sposób, aby ich nie uszkodzić.

13.

Wędkujący może zabrać max 5 kg białej ryby, z czego 2 kg otrzymuje gratis w cenie biletu (cena za kolejny kg - 5 zł )

14.

W przypadku złowienia ryby drapieżnej należy ten fakt zgłosić właścicielowi. Istnieje możliwość kupna tych ryb, cena: okoń - 8 zł/kg szczupak - 15 zł/kg węgorz - 75 zł/kg

15.

Właściciel łowiska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za osoby przebywające na terenie łowiska oraz za mieni pozostawione przez innych wędkujących.

16.

Wędkarz, który złamie jakikolwiek punkt regulaminu zostanie wyproszony z łowiska. Kradzież ryb skutkuje wysoką grzywną.

REGULAMIN I CENNIK

lowiskokarpiowekrzekotowo@wp.pl

+48 601 070 397

REGULAMIN I CENNIK

 CENNIK